Must Love Dogs (2005) บรรยายไทย

Must Love Dogs (2005) บรรยายไทย

ผู้หญิงมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนสถานะความเป็นโสดของเธอโดยการวางโฆษณาส่วนตัว แต่ตระหนักว่ามันมากเกินกว่าที่้เธอจะรับมือเมื่อผู้ชายหลายคนตอบสนองต่อโฆษณานั้นบรรยายไทย (ดูแล้ว)