Shortcut โปรดระวังเขตอันตรายข้างหน้า (2016) (หนังสั้นสายป่าน)

Shortcut โปรดระวังเขตอันตรายข้างหน้า (2016) (หนังสั้นสายป่าน)

'โปรดระวังเขตอันตรายข้างหน้าฯ' ผลงานการกำกับร่วมกันครั้งแรกของ ก่อ – ชาคร ไชยปรีชา และ สายป่าน – อภิญญา สกุลเจริญสุข เป็นการร่วมมือกัน ของ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) และ BIOSCOPE เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารกับสังคมว่า ในยามเจ็บป่วยฉุกเฉิน ให้ระลึกถึงเบอร์โทรสายด่วน 1669 เป็นลำดับแรก เพราะนอกจากจะบริการฟรีแล้ว ยังมีความรวดเร็ว อุปกรณ์ปฐมพยาบาลพร้อม และเจ้าหน้าที่ ผู้ชำนาญครบ ผ่านสถานการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน อย่างเรื่องการเดินทางที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีอย่าง GPS มาช่วยคำนวนเส้นทาง และหลายครั้งมันก็นำความบรรลัยมาให้ นี่คือหนังสั้นที่เล่าเรื่องผ่านกล้องหน้ารถตลอดทั้งเรื่อง เขียนบทโดย จิรัศยา วงศ์สุทิน และ ทศพร เหรียญทอง (‘ฝากไว้..ในกายเธอ’) ว่าด้วยสองสาวที่ขับรถมุ่งหน้าไป ด้วยกัน แต่พวกเธอขับเข้ารกเข้าพงไปเรื่อยๆ ตามคำ- แนะนำของ GPS ซึ่งพาเธอไปเจอกับเรื่องไม่คาดคิด!