The Outsiders (2018) บรรยายไทย

The Outsiders (2018) บรรยายไทย

เพ่ยหยูหยานเป็นเด็กดีที่โรงเรียน เธอเก็บเนื้อเก็บตัวราวกับนกขมิ้นในกรง ทว่าเมื่อได้พบกับหยูห่าว ชีวิตของเธอก็เปลี่ยนไปบรรยายไทย (ดูแล้ว)